टोयोटा करीयर डे च्या निमित्ताने समर्थ संकुलातील २० विद्यार्थ्यांची निवड!!

टोयोटा करीयर डे च्या निमित्ताने समर्थ संकुलातील २० विद्यार्थ्यांची निवड!!