नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर-डॉ.मंगेश वाघमारे.. समर्थ शैक्षणिक संकुलात कार्यशाळेचे आयोजन