समर्थच्या चैताली खराडे चे घवघवीत यश!!!एमएच-सीईटी परीक्षेत मिळवलेत ९९.२२ पर्सेंटाईल!!

“समर्थ” च्या “चैताली खराडे” चे घवघवीत यश, एमएच-सीईटी परीक्षेत मिळवलेत ९९.२२ पर्सेंटाईल.