समर्थ अभियांत्रिकी च्या २० विद्यार्थ्यांची “ग्रॉअस आटो इंडिया” कंपनीमध्ये निवड!!

समर्थ अभियांत्रिकी च्या २० विद्यार्थ्यांची “ग्रॉअस आटो इंडिया” कंपनीमध्ये निवड!!