समर्थ बी.सी.एसच्या विद्यार्थ्यांकडून राजुरी येथे ८१२ शेतकऱ्यांची ई-पिक नोंदणी !!!

समर्थ बी.सी.एसच्या विद्यार्थ्यांकडून राजुरी येथे ८१२ शेतकऱ्यांची ई-पीक नोंदणी!!

शेतकऱ्यांना मिळणार विविध शासकीय योजनांचा लाभ!!

समर्थ बी.सी.एसच्या विद्यार्थ्यांकडून राजुरी येथे ८१२ शेतकऱ्यांची ई-पीक नोंदणी!!