समर्थ शैक्षणिक संकुलात ज्येष्ठ नागरिक कार्यशाळेचे आयोजन