समर्थ शैक्षणिक संकुलात रस्ता सुरक्षा अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन

वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करा आणि रस्ता अपघात टाळा-आरटीओ तानाजी धुमाळ