समर्थ शैक्षणिक संकुलामध्ये माजी सैनिकांचा तिळगुळ समारंभ.