समर्थ शैक्षणिक संकुल येथे तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन व मेळावा संपन्न.