पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरूं डाॅ करमळकर यांनी दिली समर्थ शैक्षणिक संकुलास सदिच्छा भेट

*⭕पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरूं डाॅ करमळकर यांनी दिली समर्थ शैक्षणिक संकुलास सदिच्छा भेट*

*https://shivnerwarta.in/?p=15326*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *