बेल्हे येथील समर्थ शैक्षणिक संकुलात “विज्ञानमित्र” व “विज्ञाननिष्ठ शिक्षक” पुरस्कार वितरण समारंभ संपन्न

*⭕विद्यार्थ्यांनी चिकित्सक वृत्ती जोपासावी:डॉ.पंडित विद्यासागर*

*बेल्हे येथील समर्थ शैक्षणिक संकुलात “विज्ञानमित्र” व “विज्ञाननिष्ठ शिक्षक” पुरस्कार वितरण समारंभ संपन्न*

*https://shivnerwarta.in/?p=17329*

Leave a Reply