समर्थ ज्युनियर कॉलेज चा निकाल : ९८.९२ %

समर्थ रूरल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट संचलित समर्थ ज्युनियर कॉलेज,बेल्हे(बांगरवाडी)

समर्थ ज्युनियर कॉलेज च्या  विद्यार्थ्यांचे बारावीत घवघवीत यश:ज्युनियर कॉलेज चा निकाल ९८.९२%  

 

Leave a Reply