समर्थ संकुलातील टोयोटाच्या दहा विद्यार्थ्यांची निवड : टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्समध्ये तिसरा सामंजस्य करार

समर्थ संकुलातील टोयोटाच्या दहा विद्यार्थ्यांची निवड : टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्समध्ये तिसरा सामंजस्य करार*

*https://shivnerwarta.in/?p=9718

Leave a Reply